BREAKING NEWS
latest

728X90

Radio Vocea Evangheliei Timisoara

468x60

Radio Vocea Evangheliei Timisoara
latest
randomposts4

Latest Articles

Seară de tineret la Biserica Elim Timisoara - 24 iulie 2017


Luni , 24 iulie 2017, de la ora 19:00 - 21:00 , la Biserica Penticostala Elim din Timișoara, va avea loc o seară de tineret, cu tema "Bătălia pentru o minte sănătoasă "

Va predica Daniel Argatu. Adresa bisericii este Str Virgil Madgearu, nr. 39

Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu - Ioan Cocîrțeu

Îndelunga răbdare este o dimensiune a dragostei lui Dumnezeu. Menționez doar câteva texte biblice în care este afirmată această trăsătură a ființei lui Dumnezeu: Psalmul 86:15; Romani 2:4; 9:22; 1 Petru 3:20 și 2 Petru 3:15. În toate aceste versete este înfățișat un Dumnezeu care se abține pentru multă vreme de la a judeca și continuă să ofere mântuirea și harul.

Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu a fost evidentă în special în cazul poporului Israel; aici a avut loc, bineînțeles, o revărsare a credincioșiei Lui față de Israel. Poporul s-a răzvrătit în repetate rânduri împotriva lui Dumnezeu, dorind să se întoarcă în Egipt, respingând calitatea de conducător a lui Moise, înălțând idoli pentru a li se închina, căzând în practicile popoarelor din jurul lor și stabilind legături prin căsătorie cu acestea. Probabil că au existat momente în care Domnul era înclinat să-Și abandoneze poporul. O distrugere catastrofică a lui Israel ar fi fost cea mai potrivită, cu toate acestea Domnul nu i-a nimicit.

Însă răbdarea lui Dumnezeu nu se limita la lucrarea Lui cu Israel. Petru sugerează chiar (1 Petru 3:20) că potopul a fost întârziat suficient cât să le asigure o șansă celor care în cele din urmă au fost nimiciți. Vorbind despre ziua judecății care va veni, Petru sugerează de asemenea că cea de-a doua venire nu are loc din pricina zăbovirii lui Dumnezeu, ci pentru că El nu dorește „ca vreunul să piară, ci toți să vină la pocăință” (2 Petru 3:9).

Cu o anumită ocazie Petru a venit la Domnul Isus și L-a întrebat de câte ori trebuie să îl ierte pe un frate care a păcătuit împotriva lui: de șapte ori ? Replica dată de Domnul, care a fost interpretată drept fie de „77 de ori” fie de „490 de ori”, arată natura persistentă, neprecupețită a dragostei care trebuie să îl caracterizeze pe cel ce îl urmează pe Hristos. Domnul Isus însuși a dat dovadă de o asemenea dragoste plină de răbdare în cazul lui Petru. Când a fost avertizat de Mântuitorul că avea să se lepede de Domnul lui, Petru a protestat puternic. Chiar dacă toți ceilalți aveau să se lepede de Hristos, Petru nu avea să o facă niciodată. Isus l-a avertizat că avea să se lepede nu o dată, ci de trei ori, o profeție care a ajuns să se împlinească în curând. Petru a ieșit afară și a plâns cu amar după ce a negat până și faptul că L-a cunoscut pe Domnul. Însă Isus l-a iertat și de data aceasta, așa cum a procedat și cu alte prilejuri.

Credincioșia și răbdarea lui Dumnezeu s-au manifestat de asemenea și prin faptul că El nu S-a lepădat de alți credincioși care păcătuiseră și greșiseră față de El: Moise, David, Solomon și mulți alții.

Ținta noastră trebuie să fie aceasta: Inspirați fiind de caracterul lui Dumnezeu să fim asemenea Domnului Isus. Răbdarea este o componentă a asemănării cu Hristos. Pavel ne învață că trebuie să fim „întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie” (Col. 1:11). Răbdarea în viețile noastre izvorăște din puterea lui Dumnezeu, sprijinindu-se pe bunăvoința noastră de a o învăța.

Pastor Ioan Cocîrțeu

Rodica Volintiru la Biserica Metanoia Timișoara - 28 iulie 2017

Vineri, 28 iulie 2017, de la ora 18:00-20:00, la Biserica Metanoia din Timișoara, va avea loc o conferintă dedicată femeilor.Invitată specială va fi Rodica Volintiru. Adresa bisericii este Calea Torontalului, Nr. 61


VIDEO: Stefan Ciobanu Band - Tu cel mai mare


Întâlnirea de rugaciune Rugul Aprins Ponoare (03-07 august 2017)

Si anul acesta in perioada 03-07 august 2017, va avea loc un timp de rugăciune și slujire creștina la cea mai mare întâlnire de rugaciune pe munte Rugul Aprins Ponoare.

Și anul acesta oameni speciali a lui Dumnezeu vor sluji in cele 5 zile ale evenimentului, precum: Pastorii Viorel Iuga, Calid, Ioan Caba, Florin Dan, Abel Kungu, Razvan Mihailescu, Charles, Daniel Lucaci. 
In închinare vor conduce: Daniel Dinescu, Grupul Harul de la Hateg, Rebeca de la Brașov și alții.
Mai multe detali pe www.rugulaprins.org

Concert Corul Laudate Dominum la Biserica Poarta Cerului - 20 iulie 2017


Joi, 20 iulie 2017, de la ora 18-20, la Biserica Penticostală Poarta Cerului din Timisoara, va avea loc un concert.Vor concerta corul evanghelic Laudate Dominum de la biserica Elim Romanian Church of God Florida din SUA.Programul va putea fi urmarit si online la adresa www.poartacerului.ro .Adresa bisericii este Str. Banul Mărăcine nr.25

Bunătatea Lui Dumnezeu - Ioan Cocîrțeu

Bunătatea lui Dumnezeu este unul din atributele lui Dumnezeu, dar și o descriere a însăși esenței lui Dumnezeu. Prin natura Sa, Dumnezeu este inerent bun, așa cum ne spune Psalmul 34:8: Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. El este temelia bunătății și a oricărui lucru bun. Dumnezeu nu a obținut bunătatea din altă parte. Oamenii pot avea trăsături bune sau pot face fapte bune, dar bunătatea nu ne stă niciunuia în caracter. Bunătatea noastră vine de la Dumnezeu.

Bunătatea lui Dumnezeu se vede în toată creația Sa și în toate lucrările Sale. Geneza 1:31 spune: „Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; și iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o seară și apoi o dimineață: aceasta a fost ziua a șasea.” Noi nu putem câștiga și nici nu putem merita bunătatea Sa. Ne este oferită indiferent de poziția noastră în viață și chiar dacă nu o merităm. Matei 5:45: „El face să răsară soarele Său și peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți.” Și în Psalmul 145:9 citim: „Domnul este bun față de toți, și îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui.”

Bunătatea Lui ne oferă nenumărate beneficii:

• Ne arată modelul perfect de bunătate: Cunoscându-L pe Dumnezeu si aflând despre bunătatea Lui, putem recunoaște adevărata bunătate și ne putem strădui să facem lucruri bune. Ar trebui să ne rugăm așa cum s-a rugat psalmistul: „Tu ești bun și binefăcător: învață-mă orânduirile Tale (Psalmul 119:68). Îl putem privi pe Dumnezeu ca pe modelul perfect de la care putem învăța ce înseamnă bunătatea și cum să facem fapte bune.


• Ne asigură de faptul că planul lui Dumnezeu pentru noi este bun. Așa cum părinții doresc binele copiilor lor, Tatăl nostru Ceresc ne dorește doar binele. Iacov 1:17 spune: „Orice ni se dă bun si orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.” Ar trebui totuși să ne amintim că lucrurile bune nu se manifestă întotdeauna ca și experiențe plăcute. Uneori, binele poate veni sub formă de adversitate sau de probleme, dar Dumnezeu poate folosi circumstanțele dificile pentru binele nostru, așa cum ne spune și versetul din Romani 8:28: „De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său.

• Ne oferă siguranță și încurajare: Ne putem baza pe bunătatea neschimbătoare a lui Dumnezeu. Psalmul 52:1 spune: „Bunătatea lui Dumnezeu ține în veci.” Dumnezeu va fi bun întotdeauna. Caracterul Lui nu se schimbă niciodată. El va continua să fie Creatorul tuturor lucrurilor bune și putem avea încredere că ne va da lucruri bune după planul Său perfect.

• Ne atrage către Dumnezeu. Scopul bunătății lui Dumnezeu este să ne atragă către Sine. Bunătatea lui Dumnezeu s-a manifestat la modul absolut atunci când Dumnezeu Și-a sacrificat Fiul, pe Domnul Isus, pentru mântuirea noastră. Datorită bunătății Lui, ni s-a dat oportunitatea de a auzi Cuvântul Lui și de a avea viața veșnică prin acceptarea lui Isus Hristos ca Mântuitor al nostru.

Bunătatea lui Dumnezeu se află în centrul credinței noastre creștine. Datorită dorinței Lui de a ne face bine ne-a dat El mântuirea prin Fiul Său. Tot ceea ce face Dumnezeu are în vedere binele nostru. Putem vedea dovada bunătății lui Dumnezeu peste tot în jurul nostru prin lucrurile necesare vieții pe care El ni le dă. De la recolte care ne oferă hrana până la aerul pe care îl respirăm. Noi putem avea bunătate în noi și putem avea chiar dorința de a face binele, dar bunătatea adevărată vine de la Cel care este bun în sensul desăvârșit și care dorește binele tuturor oamenilor. Scopul nostru ar trebui să fie acela de a arăta bunătatea lui Dumnezeu celor din jurul nostru în fiecare zi.

Pastor Ioan Cocîrțeu

Conferință pentru femei la Biserica Poarta Cerului Timisoara - 29 iulie 2017

Sambată, 29 iulie 2017, de la ora 17:00-19:00, la Biserica Penticostală Poarta Cerului din Timisoara, va avea loc o conferintă dedicată femeilor.Invitată specială va fi Rodica Volintiru.Tema conferintei va fi "Ingrijorarea". Adresa bisericii este Str. Banul Mărăcine nr.25